Boulognerskogen i Gävle

Boulognerskogen i Gävle som även är kallad ”bollan” av de flesta gävlebor, är en stor och populär park i Gävle. Den består mestadels av gles skog med gångvägar för de som vill ta promenader och liknande. Tallar är vanligast i Boulognerskoger. Skogen ligger på en udde som har bildats av Gavleån då de har en skarp krök eller sväng. I parken finns det även ett litet kafé som har en utomhusscen. Det finns väen en dansbana, lekpark, minigolfbana och en uthyrning av trampbåtar för att trampa runt i Gavleån.

Planer för badstrand

Som du kanske märke ovan så finns det mesta i parken förutom en badplats. det har funnits planer länge om att bygga en badplats längs ån någonstans i skogen. Det var tänkt att det skulle bli en sandstrand, men det skulle tyvärr inte bli av då man har märkt att marken längs strandkanten är för dålig, till en början. Då hade man istället tänkt om och planerat att göra en beachvolleyboll-plan där den tänkta sandstranden skulle ligga. År 2014 kom beslutet att det ska byggs både en beachvolleyboll-plan och en sandstrand, bredvid varann. Sandstranden ska byggas i tre olika etapper för att det ska funka för underlaget. Första etappen som inleddes år 2014 innebar att de byggdes en sju meter lång kajbrygga längs strandkanten. PÅ bryggan finns det en grillplats med tak samt spaljéer. Volleyboll-planen som var tänkt skulle ligga där sandstranden skulle ligga från början, blir nu flyttat några meter och får till och med några mindre läktare på sidorna. Badplatsen byggdes även så det är anpassat så att rullstolsbundna personer kan ta sig ner i vattnet och bada. I den andra etappen innefattade det att man byggde omklädningsrum samt utomhusgym som ligger i samma område som både volleyboll-planen och badplatsen. Tredje etappen står fortfarande oklar och inte gjord ännu då den skulle slutligen göra att badplatsen blir till ett familjebad med sandstrand.

Skogen förvårrar

Skogen längs Gavleån har blivit förvirrande för många, då skogens geografiska belägenhet har blivit en orsak. Skogen avgränsas i den södra delen av Gavleån samt i väster av Gamla Kyrkogården och norra delen av Västra Vägen. Parken eller skogens östra gräns är en linje som är tänkt att gå mellan Brändströmsplan och Strömdalens kraftverk. Stadsträdgården ligger nämligen öster om denna linje, men i de flesta fall i vardagens tal så får Boulognerskogen beteckna båda park-områdena. Detta kan förvirra många invånare i Gävle men även besökande turister som tror att allt är en och samma skog. En annan sak för är en förvirringsfaktor bland invånarna är att de stavar skogens namn fel, vilket inte är så konstigt med tanke på att det är ett relativt konstigt namn. Många i Gävle stavar skogen som ”Boulonge”-skogen istället för ”Boulogne”-skogen som är det korrekta namnet på skogen.

Skogen eller parken har funnits sedan 1865, vilket innebär att den är gammal och har funnits med i många generationer. Namnet till skogen kommer ifrån den franska parken Bois de Boulogne som hade anlagts någon decennium tidigare.