Ett fossilfritt samhälle

Fossilfritt Sverige är en verksamhet som utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta förbättringar, för att arbeta mot ett helt fossilfritt samhälle. Verksamheten har tagit initiativet att ta fram färdplaner för respektive bransch, som kan hjälpa företagen att komma igång.

Samtidigt pågår det insatser i både län och kommuner, i mindre storlek – men minst lika betydande. 

Ett fossilfritt Gävleborg

Det pågår just nu en satsning i Gävleborg, vars syfte är att skapa ett fossilfritt transportsystem i länet, innan år 2030. Målet inkluderar både offentliga organisationer, företag och medborgare. Fokus ligger framförallt på beteendeförändring, infrastruktur, fordon och drivmedel.

Det är viktigt att sprida kunskap och utbilda inom ämnet. I nuläget möter samverkansgruppen ofta personer som vill använda ett förnybart drivmedel, men vet inte vilket eller hur de går tillväga. Många känner sig rädda för att råka satsa på fel drivmedel. Men det finns inga fel. Oavsett val är förnybara drivmedel ett bättre val än vanlig bensin och diesel. 

Vill du läsa mer om de förnybara alternativen som finns på marknaden? Klicka här.

Sandviken PurePOWER

Kommunikationskonceptet Sandviken PurePOWER, som administreras av Sandvikens Kommun, tar en aktiv roll som förebild och regional mentor genom flera exempel på lyckade insatser för ett fossilfritt samhälle. Sandviken, som är en plats som satsar på fossilfria transporter och förnybar energi, är en inspiration för hela Europa. 

Under namnet Sandviken PurePOWER samarbetar näringsliv, kommun och akademi från hela världen, med målet att skapa ett fossilfritt samhälle. När industri, akademi och offentlig sektor går samman skapas innovationskraft – grunden till förändring.

Vill du läsa mer om Sandviken PurePOWER? Det kan du göra här.

I Sandviken byggdes den första elvägen och man kan tanka grön el som bara släpper ut vatten. Här finns en av nordens största vindkraftparker och det görs biogas av matavfall. Sandvik är en del av framtidens fossilfria industri och Microsoft flyttar in.

Sandviken är en attraktiv plats för befintliga verksamheter, nyetablerade företag och, inte minst, för alla att bo på. Kommunen har världsledande stålindustri och flest patent per invånare. Samtidigt erbjuds en behaglig fritid i närhet av skog och mark, kulturella upplevelser och adrenalinstinna aktiviteter.