Fiske vid Gavleån

Vid en plats längs Gavleån kan man fiska gratis, och det är vid Strömdalens kraftverk vid Boulognerskogen. Givetvis finns det ett antal regler man måste följa och ta hänsyn till, som med allt annat. En av dessa regler som är att du som vill fiska gratis där är att du måste ha med dig ett giltigt id-kort samt ett giltigt fiskekort. Fiskekortet är ett bevis på att du som fiskare har tagit del av alla de olika reglerna som gäller och finns runt fiske. Numera finns det även nya regler och även en kontrollavgift för brott mot de reglerna som finns inom fiske. Att skaffa ett fiskekort är inte speciellt svårt. Antingen går det oftast att köpa de i en sportbutik som ligger i närheten av en fiskeplats, exempelvis Berras Sportfiske om man kollar i Gävle. Du kan även skriva ut ett fiskekort på webben via en PDF som du sedan bara tar med dig. Du som fiskare utan fiskekort kan också besöka kommunen och ansöka om fiskekort.

Fisket rapporteras

Som med de flesta fiskeställen först det alltid en rapport om hur många fiskar som har fiskats och fångats in. För denna fiskeplats vid Gavleån är det Nedre Gavleåns fiskevårdsområde som sköter denna rapportering. Därför är det viktigt för dig som fiskar på denna plats, som på många andra platser också, att du rapporterar in till verksamheten hur många fiskar du har fiskat upp. Hur lämnar man in en rapport undrar säker du som många andra? Jo, antingen rapporterar du din fångst på webben, det vill säga på din kommuns hemsida. Andra alternativet och även sista alternativet är att du kopierar ut en PDF-fil från din kommuns hemsida som heter fiskerapporten och fyller i för hand hur många fiskar du har fiskat och lämnar sedan in lappen på samma ställen som du kan hämta ut ett fiskekort. Detta två alternativen är båda smidiga och anses inte vara ett problem, då det går och göra för dem som inte äger en dator eller kopiator. Det går att låna en dator på ett bibliotek eller liknande.

Sedan 2009, på våren, har det funnits fiskevärdar vid Gavleån. Du som säkert många andra undrar säkert vad en fiskevärd gör? Jo, de finns på plats vid fiskeplatserna och finns till hands för att hjälpa. De svarar på frågor och kan även ge dig tips om hur du fiskar bättre och helt enkelt en vägledning. De har även en till uppgift och det är att kontrollera fiskekort och se till att reglerna kring fisket följs. Alla fiskevärdar är utbildade fisketillsynsmän. De är dessutom och därmed kunniga om fiske och värnar om fisket i ån. Detta kan anses som ett töntigt jobb och en onödig utgift för kommunen, men utan dessa kontrollanter är det extremt många som tjuvfiskar och till slut utrotar alla fiskar i ån. Utan fiskar försvinner det en art i näringskedjan som får en påverkan på annat. Har en fiskart försvunnit är det svårt att ”plantera” dit den igen. Dessutom är fiskarna en viktig del i undervattenslivet.

fiske