Gävleborg först i världen med elväg för lastbil

Med en finansiering från Trafikverket har Region Gävleborg, Scania och Siemens byggt en elväg av en sträcka mellan Kungsgården och Sandviken. Denna sträcka gör det möjligt att köra, testa samt utvärdera världens första elektrifierade vägsträcka på allmän väg för tunga lastbilar. Detta projekt signalerar verkligen en miljöhänsyn, samarbetsförmåga, livskvalité och innovationsrikedom för regionen.

Med tanke på att järnvägen är överbelastad vilket i sin tur gör att lastbilstrafiken ökar känns också detta som ett högst aktuellt projekt. Från början var det oklart om det var Gävleborg eller Kalifornien, USA som skulle få den första teststräckan. Men slutligen blev det Sandviken i Gävleborg som fick äran att vara först ut med att testa detta projekt för att få fram en bra miljölösning för transportfordon.

Minskar utsläppen med 80-90 procen

Denna elvägtransport kapar de fossila utsläppen med 80-90 procent och är därmed ett billigt och klimatsmart sätt kombinera både järnvägens fördelar med den flexibilitet som lastbilar har. Driftkostnaderna blir låga då det tack vare elmotorernas effektivitet går åt avsevärt mycket mindre energi. El är faktiskt också billigare som energikälla än diesel. I jämförelse med diesel är detta både renare, tystare och billigare sätt att transportera. Denna satsning ligger helt i linje med regionens mål om att ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 2030.

Hur elvägen fungerar

Under testet av denna elväg som nu råder är det Scanialastbilar med en hybridiserad drivlina som man kommer att köra i vanlig trafik. Det som kommer att utvärderas är strömavtagare och elinfrastruktur från Siemens. När lastbilarna kommer till denna elväg fälls strömavtagaren upp och motorn slår då över till eldrift. När lastbilen har kört klart på sträckan går lastbilen automatiskt över på framdrivning genom dieselmotorn på bilen som kommer att köras på förnybart bränsle. Den teststräcka som nu finns är 2 kilometer lång och är placerad längst E16.