Hedesunda – en gammal kyrkby invid Dalälven

Hedesunda är en tätort i Gävle kommun, Gävleborgs län. Fram till år 1969 var Hedesunda en egen kommun. Hedesundabygden har en lång historia och nämns som kyrkby redan år 1314. Hela tiden görs fynd från svunnen tid, så mycket av historien återstår att utforska. 

Historien som jordbruksbygd har satt tydliga spår i både karaktär och struktur. Åkerlandskapet tränger in i orten och skapar en fantastisk plats att bo på. Tätorten är småstadsbetonad. Bebyggelsen upplevs som sammanhållen och tät, även om invånarantalet inte är särskilt hög. 

Husen kommer från olika tidsåldrar, vilket skapar en charmig, och konstigt nog, en samlad helhetsbild. Södra delen av Hedesunda har bevarat äldre delar av jordbruksbebyggelsen. De äldsta husen är från 1700-talet, medan de nyare byggdes under 1970-talet.

Röda, timrade stugor, åkermark och kor som går på grönbete. Harmoniska stigar mellan ängarna, glittrande vatten och barnfamiljer. Här möter älv ås, vilket skapar ett inbjudande och grönskande landskap. Vill du ha en heldagstur i naturen är platsen något för dig. Hedesunda är känt för sitt rika friluftsliv.

Centralorten heter Brunn, och ligger vid Herdesundaåsens sydsluttning. Från början bestod den av fem mindre byar, som snabbt förtätades i och växte ihop. Idag går de fem jordbruksbyarna, Rångsta, Vall, Ås, Harv och Brunn, knappt att urskilja. Det är en sammanhängande bebyggelse från åsens sydsluttning och norrut. 

Tätorten består till största delen av småhusbebyggelse och har ca 1780 invånare. Det är cirka 2 procent av invånarantalet i Gävle kommun. Merparten av befolkningen jobbar inom handel, transport och kommunikation, tillverkning och utvinning samt vård och omsorg. 

I centrala Hedesunda finns ett område med flerbostadshus, vilket sticker ut bland alla villor. I västra Hedesunda finns ett område med envåningshus. Utmed åsen och Norra Gävlevägen hittar man istället de små, äldre gårdarna och industribyggnaderna. I Ölbo och Berg hittar man fina, friliggande villor. 

Vattnet är bygdens hjärta och erbjuder många aktiviteter för både turister och boende. Här finns bra fiskevatten, fina ständer, båtliv och många andra aktiviteter. Ta en tur till Ön, som är en levande festplats för både bofasta och besökare. Här kan du lyssna på svenska band under hela sommaren.